Ceza Hukuku

Anasayfa / Çalışma Alanlarımız / Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Ceza hukuku, suç teşkil eden herhangi bir zararın oluşması ile birlikte bu suçta bulunan kişilerin, hukuki süreçte sorgulanmasını sağlayan bir hukuk dalıdır.

 

Ceza Hukuku Nedir?

 

Ceza hukuku, suç ile ilişkili olan bir hukuk alanıdır. Suç olarak belirtilen bir durumun ve bu suça ortak olan kişilerin sorgulanması amaçlanır. Herhangi bir davranışın ya da durumun, ceza hukuku alanında nitelendirilebilmesi için belli başlı unsurlar bulunur. Bu unsurlar;

 • Hukuki unsur
 • Maddi unsur
 • Kasıtlı unsur olarak üç başlıkta incelenmektedir.

Hukuki unsur, hukuki boyutta suç olarak öngörülmeyen durumlar için bulunur. Fakat hukuk anlamında suç teşkil eden bir durum var ise bu suçtur. Maddi unsur, sanığın yaptığı eylemler ya da davranışlar suç olarak nitelendiriliyorsa, bir suç vardır. Fakat herhangi bir nitelendirme durumu yok ise suç da yoktur. Kasıtlı unsur ise akli yerinde olan bir kişinin bilerek ve isteyerek işlediği suçlardır. Kasıtlı olarak yapılan suç, kasıtsız olan olarak yapılan suçlara göre değişkenlik göstermektedir. Fakat suça istekli, anlayabilen ve akli dengesi yerinde olan bir kişinin işlediği suç, suçtur.

 

 

Ceza Hukuku Avukatı

 

Ceza avukatı Kayseri, suç bulunan eylemlerde hizmet göstermektedir. Ceza hukuku, genel ceza hukuku ve özel ceza hukuku olmak üzere iki şekilde incelenmektedir. Kişilerin suç unsuru oluşturan yasal, ahlaki, ruhsal bozukluk ya da bunun gibi sorumsuzlukların incelenmesi ve hakim karşısında kişinin hakkını savunması gibi belirli görevler ceza hukuku avukatı tarafından sağlanmaktadır. Ceza hukuku suçun kasten ya da istemeyerek işlenmesi üzerine değişkenlik göstermektedir. Burada avukat doğru deliller ile birlikte Yargıtay’a bir dosya sunduğu takdirde, kişinin cezasında zayıflatma ya da ağırlaştırma gibi durumlar belirlenir. Bu sebeple avukat, oldukça tecrübeli ve kaliteli hizmet göstermelidir.

 

 

Ceza Hukuku Kavramları Nelerdir?

 

Hukuk başlığı altında değerlendirilen ceza hukuku, belirli kavramları bulundurmaktadır. Bu kavramlar suç, ceza ya da belirli durumların işlendiği sırada kullanılır.

 • Ceza hukuku
 • Suç ve ceza
 • Belirlilik ilkesi
 • Kıyas yasağı
 • Genel ceza kanunu
 • Özel ceza kanunu
 • Yürüme yasağı şeklinde terimler bulunur. Bu terimler avukat tarafında da kullanılır.

 

 

Ceza Hukuku Nasıl Çalışır?

 

Ceza hukuku, cezanın yargılanma sürecinde ki belirli aşamalara göre değişkenlik göstermektedir. Ortada bulunan suçun iddia edilmesi, savunulması ve Yargıtay karşısında yargılanması olmak üzere üç aşamada oluşur. Savunma hakkı, suçu işleyen kişinin suçu işlediğine dair ya da işlemediğine dair kendisini haklı çıkarması için savunma durumudur. Burada delillerin bulunduğu dosya ön planda olmalıdır. Yargı makamı önünde savunma hakkı, sanığa verilen hukuki bir haktır. İddia ise ortada bulunan bir suçtur. Suçun isteyerek ve bilerek işlenmesi ya da kasıtsız olarak işlenmesi gibi durumlar bulunmaktadır. Yargılama aşaması ise hakim karşısında sonuca varılma durumudur. Belirli unsurlar suçun tam anlamıyla işlendiğine dair bulunmaktadır. 4 Ana unsur olarak belirlidir. Bunlar;

 

 • Maddi unsur
 • Hukuku aykırılık
 • Suçun kanun maddelerince uygunluğu
 • Manevi unsur olmak üzere yer almaktadır.

 

Bu unsurlar bir suç için değerlendirilme maddeleridir. Unsurlardan biri eksik olduğu zaman, suçun tam anlamıyla suç olup cezalandırılması hukuki boyutta kesinlik kazandırmaz. Bu sebeple 4 unsurunda, suç için geçerlilik göstermesi gerekir. 

© Copyright 2020 Avukat Dilan ERGÜNEŞ - || Web Tasarım