MAKALE & BLOG

Anasayfa / Makale & Blog

Kayseri Taşıma Hukuku Avukatı

Taşıma hukuku, bünyesinde eşya, kargo, yük ve gönderi taşıma sözleşmesi ile yolcu taşıma sözleşmesinin incelendiği bir hukuk alanıdır. Kayseri taşıma hukuku avukatı bu doğrultuda hizmet vermektedir. Taşıma hukuku CMR, CIM, Montreal Sözleşmesi gibi uluslararası düzenlenmelerin ön planda olduğu, uluslararası boyutta taşıma senetlerinin kullanıldığı uzmanlık isteyen bir hukuk dalıdır. Kayseri taşıma hukuku avukatı özellikle taşıma hukukunda uzman düzeyde bilgiye sahiptir.

 

 

 

Taşıma Hukuku Nedir?

İnsanoğlunun var olduğu her dönemde, ülkede adalete ve hukuka ihtiyaç duyulur. Bununla birlikte Türkiye’de birçok hukuk dalı vardır. Tüm hukuk dalları insanların uğrayacakları haksızlıklara çözüm getirmek için vardır. Aynı zamanda iş yerleri de hukuk kuralları çerçevesinde koruma altına alınmıştır. Başınıza gelebilecek her türlü haksızlığa karşı dava açma hakkına sahipsiniz. Farklı konular üzerinden düzenlenen kanunlar içerisinde lojistik hukuku ve taşıma hukuku da ayrıca ele alınmıştır. Taşıma hukuku, bünyesinde eşya (kargo, yük, gönderi) taşıma sözleşmesi ve yolcu taşıma sözleşmesinin incelendiği bir hukuk alanıdır.

 

Taşıma hukukunun özünde, taşımanın yapıldığı ortam kara, deniz, hava ya da demiryolu fark etmeksizin, taşınan eşyanın ziyan, hasar veya geç teslimi dolayısıyla taşıyıcının sorumluluğu yer almaktadır. Yolcu taşımalarında ise, taşıyıcı, yolcunun ölümü, yaralanması, gecikmesi, bagajının hasarı, kaybı ve geç tesliminden sorumludur. Eşya ve yolcu taşımalarında taşıyıcının sorumluluğu özel çekme hakkı (SDR) üzerinden sınırlandırılmıştır. Ancak taşıyıcının kastı ya da özensiz davranışı söz konusu ise, taşıyıcı sınırlı sorumluluktan yararlanamaz. Bununla birlikte eşya taşıma sözleşmesinin ya da yolcu taşıma sözleşmesinin bir tarafı tüketici ise, uyuşmazlık 6502 sayılı Tüketici Kanununun kapsamında değerlendirilmektedir. Taşıma hukuku CMR, CIM, Montreal Sözleşmesi gibi uluslararası düzenlenmelerin mevzu bahis olduğu, uluslararası tipte taşıma senetlerinin kullanıldığı uzmanlık isteyen bir hukuk dalıdır. Kayseri taşıma hukuku avukatı özellikle taşıma hukukunda uzmanlık seviyesinde bilgi birikimine sahiptir.

 

 

 

Kayseri Taşıma Hukuku Avukatı Hangi Alanlarda Çalışma Yapar?

Kayseri taşıma hukuku avukatı, taşıma ve lojistik sektörünün yasal yoldan tüm yönleri için hizmet vermektedir. Bu doğrultuda Dilan Ergüneş Hukuk Bürosu müvekkillerinin asıl hedefine ulaşmak için özel çözüm önerileri sunmaktadır. Bu sebeple biz, yurtiçi ve yurtdışında kara, hava ve deniz taşımacılığı ile ilgili navlun / kargo taleplerinin işlenmesi de dahil olmak üzere, taşıma ve lojistik sektörüne eksiksiz ve yetkin yasal hizmetler vermekteyiz. Bunların yanı sıra çok yönlü kargo taşımacılığı; mahkemelerde veya tahkim kuruluşlarında tazminat talepleri ile ilgili hukuki süreçlerin takibi; taşımadan kaynaklanan icrai işlemlerin takibi; taşıma ve lojistik ile ilgili tüm sözleşmelerin hazırlanması, kontrolü, uygunluk denetimi de Kayseri taşıma hukuku avukatı sunduğu sayısız hukuki hizmetten yalnızca bazılarıdır. Buna ek olarak, tecrübeli ve uzman avukatlık hizmeti ile taşıma ve lojistik alanları ile ilgili olarak gerekirse iş, şirket, emlak ve veri koruma hukuku ile fikri ve sınai haklar hukuku gibi ilgili tüm yasal konularda da hukuki yardım sağlamaktadır.

 

Hukuk büromuzun Kayseri Taşıma Hukuku ile ilgili sunduğu hizmetlerden bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz;

 

 • Taşıma senetlerinden kaynaklanan hukuki anlaşmazlıkların çözümünü sağlama
 • Kargo taşıması esnasında meydana gelen zararlar ve sözleşmeye dayanan hak iddialarını gözetme
 • Taşıma sonucu ortaya çıkan her türlü maddi ve manevi zararların tazminini sağlama
 • Karayolu, demiryolu, hava ve deniz yolu taşımacılığı sırasında meydana gelen hukuki anlaşmazlıklar
 • CMR ihtilaflarından doğan uyuşmazlıkların çözümü
 • Rekabet hukukuna ilişkin davalar
 • Gemi ipotekleri ve diğer alacaklı hak ve teminatları
 • Gemi siciline tescil ve terkini işlemleri
 • Gemi üzerine ipotek tesisi
 • Sigorta şirketlerinin taşıyıcı firmalara açtığı prim alacağı davaları
 • Rücu davaları
 • CMR kaynaklı hukuki anlaşmazlıkların çözümü
 • FCR kaynaklı hukuki anlaşmazlıkların çözümü
 • Taşıma Senetlerinden kaynaklanan hukuki anlaşmazlıkların çözümü
 • Taşımacılık alanında kullanılan sözleşmelerin hazırlanması, gözden geçirilmesi ve düzeltilmesi.

 

 

Kayseri taşıma hukuku konusu doğrultusunda hazırlanacak belgeler ve sözleşmeler için bilgili ve tecrübeli bir avukata ihtiyacınız vardır. Bu yüzden Kayseri taşıma hukuku avukatı ile hukuk büromuzla irtibata geçerek bu konularda detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Aynı zamanda hazırlanan belge ve sözleşmelerin geçerliliği içinde uzman bir avukat yardımı alabilirsiniz

21.01.2021

Kayseri KVKK Bilişim Avukatı

Kayseri KVKK bilişim avukatı aracılığıyla değişen ve hızla gelişen dünyada kendi haklarınızı teknolojik düzeyde de koruma altına almayı mümkün hale getirebilirsiniz. Bu noktada özellikle hukukun ne derece önemli bir alan olduğunu görebilirsiniz. Yenilenen teknolojik gelişmelerle beraber hukuk için de ayrı bir müdahale sahası oluştuğu su götürmez bir gerçek. Bilişim hukuku da son dönemlerde ortaya çıkmış olan teknolojik gelişmeler kapsamında meydana gelmiş bir alandır. Ülkemizde bu hakların korunması ve muhafaza edilmesi için hukuki yaptırımların da giderek daha sıkı bir hal aldığı da net şekilde bilinmekte. Hem denetimler hem de hukuki alt yapı eksiksiz geliştirilmektedir.

 

 

 

KVKK Bilişim Hukuku Nedir?

 

Kişisel veri, gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Aklımıza en sık gelen isim ve soy isim kimlik ya da telefon numarası olsa da bunlarla sınırlandırılamayacak kadar geniş bir yelpazede yer alan her türlü bilgilerimiz bu kavrama dahil edilmektedir. Kişisel Verilerimizin Korunması Anayasa ve 6698 sayılı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) ile güvence altına alınmıştır.

 

Küreselleşen ve ilerleyen teknolojiyle beraber kişisel verilere ulaşmak artık çok daha kolay. İnternet artık hayatımızın her noktasında bizimle gün içerisinde birçok siteye üyelik oluşturup verilerimizin bir kısmını aleyhimizde kullanılacak şekilde paylaşıyoruz. Hayatın her noktasında karşımıza çıkan internet için düzenleme yapılması herkes için gerekli hale geldi. Özellikle Avrupa Birliği uyum sürecinde kabul gördüğümüz bu kanunun bir diğer gerekçesi de İNTERPOL teşkilatının ülkemizdeki makamlarla veri alışverişi ve paylaşımında bulunması için de bir güven teşkil etmekteydi. Kayseri KVKK bilişim avukatı teknoloji dünyasında haklarınızı korumak ve sanal dünyada koruma altına almak için hizmet vermektedir.

 

Bilişim sözcüğü, bilgi ve iletişim sözcüklerini bir araya getirilmesi ile oluşturulmuştur. Bu hukuk dalı ile elektronik ortamlarda belge paylaşımı, iletişim kurma sağlanması hukuki boyuta ulaştırılmış ve hukuka aykırı bir davranışın sergilenmesi halinde yaptırım ile karşılaşılacağı düzenlenmiştir. Ayrıca teknoloji ve bilgi ortamının kötüye kullanılması, hukuka aykırı durumların oluşması engellenmek istenmiştir.

 

Kayseri KVKK bilişim avukatı birden fazla hukuk konusuna bakmaktadır. Örneğin; bilgisayar ortamında imzalanacak olan sözleşmenin niteliği ve şartları Borçlar Hukuku konusu olup yazılımların kullanılması ise Fikri ve Sınai Hukuku konusuna girmektedir. Görüldüğü üzere tek bir yasa altında toplanmamış, birden fazla yasa bilişim hukuku adı altında kanun maddeleri eklenmiştir. Ancak uygulamada en çok rastlanılan ve Ceza Hukukunu ilgilendiren konulardan birisi de bilişim suçlarıdır. İnternet ortamında işlenen ve cezai yaptırımı olan suçlar bu ad altında anılmaktadır. Korunmak istenen hukuki değer, kişilerin bilgilerinin tutulduğu veya bilgilerin iletilmesinin hukuka aykırı olarak yapılması halindeki her davranıştır. Teknolojinin gün geçtikçe hızla ilerlemesi nedeniyle bu dal altında yeni suç türleri de girmektedir. Her gün farklı suç tiplerinin çıkması nedeniyle sınırlı bir suç sayılamayacaktır.

 

 

 

Kayseri KVKK Bilişim Avukatı Hangi Alanlarda Çalışma Yapar?

 

Kişilerin elektronik ortamda haklarının korunması için son dönemlerde çok daha fazla emek verdiği ve çaba gösterdiği de görülmektedir. Kişilerin hem haklarının hukuki bağlamda daha sorunsuz şekilde korunması hem de avukatların bu alanda daha geniş bir tecrübeye ve bilgi birikimine sahip olmaları verimliliği artıran hususlardandır. Ayrıca suçluların tespit edilmesinde kullanılan teknik emniyet yöntemleri de gelişim göstermiştir.

 

Bilişim hukuku konusunda Kayseri KVKK bilişim avukatı size gerekli olan desteği sahip olduğu tecrübe ve bilgi birikimiyle verecektir. Dava açma ve dava takibinin yapılmasından başlayarak dava süreci hakkında bilgilendirmeye kadar her alanda gerekli işlemler tamamlanacaktır. Bu süreç içerisinde kişilerin dikkate alması gereken hususlardan bir diğeri de kesinlikle iş birliği kuracağınız avukatınızın daha öncesinde kaç adet dava aldığı ve kaçında başarılı sonuçlar ortaya koyduğudur. Bu tür detaylar da incelemeye alınmalı ve daha sonrasında seçim tamamlanmalıdır. Kayseri KVKK bilişim avukatı sayesinde sürece katılım sağlamadan dahi anında dava yürütme süreci bağlamında bilgi alma imkanınız da bulunmaktadır.

 

 

 

Kayseri KVKK Bilişim Avukatı Hizmetleri

Bilişim alanında uzman Avukat Dilan Ergüneş bilişim konusunda faaliyet gösteren şirket ve kamu kurumlarına;

 

Bilişim hukuku,

Bilişim suçları,

Dijital delillerin toplanması,

Kişisel hak ve verilerin korunması,

Sosyal mecradan içerik kaldırılması ve sosyal medyada itibar yönteminin sağlanması,

Bilgi güvenliği sağlanması ve siber suçlara karşı hukuki ve teknik olarak korunma yöntemleri,

Bilişim sözleşmeleri ve bilişim ortamında fikri hakların gözetilmesi.

21.01.2021

Kayseri Fikri ve Sinai Haklar Avukatı

Fikri ve Sınai Haklar kavramı ülkemizde son dönemde önem taşımaya ve aynı zamanda anlaşılmaya başlayan konulardan birisidir. Fikri ve Sınai Mülkiyet hakları, bir işletmenin ürettiği tüm ürünleri, yöntemleri, dokümanları, görselleri, kimlik unsurları, sanat eserleri, vb.’ne ilişkin tüm özgün tasarımları ve gizli ya da açık bilgileri ile ilgili sahip olduğu, kullanma, ürüne dönüştürme, çoğaltma, dağıtma, yayma, satma gibi haklarıdır. Kayseri Fikri ve sınai haklar avukatı bu doğrultuda hizmet vermektedir.

 

 

Fikri ve Sınai Haklar Hukuku Nedir?

 

Fikri ve Sınai haklar hukuku genel tanımı ile, sanayide ve tarımdaki buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına veya ticaret alanında üretilen ve satılan malların üzerlerindeki üreticisinin veya satıcısının ayırt edilmesini sağlayacak unsurların sahipleri adına kaydedilmesini ve böylece ilk uygulayıcıların ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan gayri maddi bir hakkın tanımıdır. Kayseri Fikri ve sınai haklar avukatı oluşan hakları patentler ve faydalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler ve entegre devrelerin topografyalarıyla ilgilenmektedir. Fikri ve sınai haklar Hukuku, bu kavramların hayatımızda önemli yer almasıyla birlikte avukatların başlı başına ve uzmanlaşarak faaliyet gösterdiği alanlar olmaya başlamıştır. Kayseri fikri ve sınai haklar avukatı bu konuda uzmanlaşarak faaliyet alanını arttırmış olup Kayseri fikri ve sınai haklar hukuku çerçevesinde önemli çalışmalar yürütmüştür. Günümüzde tüm tüzel ve gerçek kişilerin ürettiği ürünler, yarattığı eserler, ortaya çıkardıkları tasarımlar, buluşlar ve yenilikler ve benzeri tüm kavramlar fikir hırsızlığına açık ve korunmaya muhtaç hale gelmiştir. Fikri ve sınai hakları korumanın en basit yolu ise tescilden geçer. Tescil en hızlı, en az maliyetli ve de en fonksiyonel korunma yöntemidir. Tescilsiz korunma size her zaman maddi ve manevi kayıplar getirecektir. Bu nedenle de Fikri ve sınai haklara ait tüm değerlerinizi tescille korumanız önemlidir. Gelişen teknoloji ile dünyada uluslararası ticaretin hızla yaygınlaşması, yerli ve yabancı firmaların kendilerine ait ürünlerin ve hizmetlerin ayırt edici yönlerini koruma altına alınmasını gerekli kılmıştır. Fikri ve sınai haklar hukukuna ilişkin başlıca uyuşmazlıklar arasında telif haklarına, marka, patent, tasarım hakkına gasp hallerinin tespiti ve bu durumların önlenmesi yer almaktadır.

 

Fikri ve sınai haklar kanununu şu şekilde sıralayabiliriz.

 

 • Marka tescilleme işlemleri,
 • Telif Hakları Antitrust ve ticaret düzenlemeleri,
 • Yazılım lisansları haklarının korunması,
 • Patent, marka ve benzeri hakların korunması,
 • Uluslararası lisans ve know-how anlaşmalarının Türk Hukukuna uygun hale getirilmesi,
 • Fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda danışmanlık hizmetleri,
 • Fikri ve Sınai haklar hukuku ile ilgili ihtilafların çözümlenmesi.

 

 

 

Kayseri Fikri ve Sınai Haklar Avukatı Hangi Alanlarda Çalışma Yapar?

 

Fikri ve sınai haklar hukuku bölümümüzde marka, telif hakları, endüstriyel tasarımlar, patent hakları, alan adı uyuşmazlıkları, ticari sırların korunması ve haksız rekabet de dahil olmak üzere fikri ve sınai mülkiyet hukukunun her alanında hizmet vermektedir.

 

Kayseri fikri ve sınai haklar avukatı fikri ve sinai haklar hukuku alanındaki hizmetlerini yalnızca danışmanlık hizmetleriyle sınırlı tutmayıp, sınai hakların Türk Patent Enstitüsü standardında takibi ile dava ve uyuşmazlıkların tüm aşamalarında müvekkillerimizi temsil hizmetlerini de kapsamaktadır. Fikri ve sınai haklar hukuku yönetimini stratejik bir konu olarak ele alarak, sistemimiz sayesinde yalnızca müvekkillerimizin Kayseri fikri ve sinai haklar hukukunu korumakla yetinmeyip, fikri mülkiyetin stratejik yönetilmesi konusunda da destek vermektedir. Kayseri fikri ve sınai haklar avukatı anayasadaki yasal düzenlemelere hakim olup uluslararası düzenlemelere olan hakimiyeti sayesinde danışmanlık hizmetine değer katmaktadır.

 

İşletmeler için fikri ve sınai haklar hukuku konusu değerlerinin muhafazası günümüz ekonomisinde çok büyük önem taşımaktadır. Kayseri fikri ve sınai haklar avukatı müvekkillerine marka, patent, endüstriyel tasarım, coğrafi işaretler, entegre devre topografyaları, telif, ticari sır, bilgisayar yazılımları, araştırma ve iş geliştirme faaliyetleri, özellik taşıyan ürün ve hizmetler ve bunların üretim ve sunumlarına ait fikir ve süreçler ve diğer fikri veya sınai mülkiyete tabi olabilen değerlerin tescil ve korunması konularında destek sunmaktadır.

21.01.2021

Kayseri Ticaret Avukatı

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Ticaret Hukuku esaslarını belirleyen temel kanundur. Ancak bu kanunun yanı sıra, Türk Medeni Kanunu ve özellikle Türk Borçlar Kanunu da Ticaret Hukuku bünyesinde görülen uyuşmazlıklarda göz önüne alınması gereken temel kanunlardandır. Kayseri ticaret avukatı bu konuda müvekkillere uzmanlık alanıyla yardım sağlamaktadır.

 

 

 

Ticaret Hukuku Nedir?

Ticaret hukuku, ticari bir faaliyeti düzenleyen hukuk dalıdır. Ticari faaliyetler ise ticari malların üretimi, tüketimi ve değişimi aşamalarından oluşmaktadır. Ticaret hukuku; Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evraklar Hukuku’ndan oluşmaktadır. Ticaret hukuku; Borçlar Kanunu’nda değinilmeyen veya çok az değinilen alanların doldurulmasını sağlamaktadır. Ticaret hukuku; ticari işletmeyi ilgilendiren her detay hakkında kanuni bir sınır belirlemektedir. Ticari şirketlerin yapıları başta olmak üzere çalışması ve eylemleri nasıl başlayıp sona ereceğine kadar kapsamlı yükümlülükler Kayseri ticaret hukuku içerisinde yer alır.

 

 

 

Kayseri Ticaret Avukatı

Kayseri Ticaret Avukatı, günümüz artan ticari ilişkilerden dolayı çıkan anlaşmazlıklar ile ilgili davalara bakmaktadır. Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde yürüyen ticari konularda hakların korunması sağlanmaktadır. Bu tür davalarda bir avukat tutmanız sizlerin faydasına olacaktır. Şirketler arasındaki ticari ilişkilerde sözleşmelerde verilen hükümlerin yerine getirilmemesi gibi durumlarda ticaret mahkemelerinde davalar açılmaktadır. Kayseri Ticaret Avukatı, ticari şirketlerin veya ihracat yapan firmaların anlaşmazlıklarda veya hukuksal problemlerinde bu davalara bakmaktadır. Bu tür davalarınız için hukuk büromuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz.

 

Kayseri Ticaret Avukatı, ticari sebeplerde olan anlaşmazlıklara bakmaktadır. İşçi ve işveren arasındaki hukuki anlaşmazlıklar için iş avukatı ile çalışmanız sizlerin faydasına olacaktır. Bu konu ile ilgili avukat numarası ile davanızın süreç takibini sağlayabilirsiniz. Örneğin gecikmiş prim borçlarının alınması, geçmişte sonradan farkına vardığınız ödenmemiş primler, tazminat haklarınızı talep edebilirsiniz. Diğer bir örnekse iş yerinin iflasından dolayı kapanan işyerinden tazminatlarınız ve diğer alacaklarınız ile ilgili davalar uzun sürmektedir. Nedeni ise iflas ilan etmiş işyerinden alacaklı olan firmaların ve tedarikçilerin sayısının fazla olmasıdır. Böyle bir durumda avukat ile çalışmanız sizin faydanıza olacaktır.

 

Kayseri ticaret hukuku alanında aşağıda belirtilen hizmetleri vermektedir;

 

 • Şirket, şube, irtibat bürosu kuruluşu,
 • Birleşme ve devralmalar, şirketlerin yeniden yapılandırılması
 • Ortaklık ve feshi,
 • Şirketlerin tasfiyesine ilişkin iş ve işlemler,
 • Her türlü ticari sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi, değiştirilmesi.
 • Hisselere yönelik işler, pay ve hisse senedi işlemleri ve hisse devir, mutabakat metni gibi evrakların hazırlanması ve incelenmesi
 • Rekabet Hukuku'ndan kaynaklı iş ve işlemler
 • Tüketicilere karşı ticari işletmeler veya şirketlerin karşı karşıya kaldıkları problemler
 • Ticaret Hukuku'na ilişkin her türlü danışmanlık ve müşavirlik hizmetleri.
 • Ticari sözleşmeden kaynaklanan alacak takipleri ve borçlu işlemleri
 • Şirketlere ve ticari işletmelere düzenli hukuk müşavirliği.
 • Ticari davaların açılması ve takibinin yapılması.
 • Yabancı yatırımların planlanması ve yönetimi.
 • Ticaret sicilleri, bakanlıklar ve düzenleyici kurumları nezdinde tescil, izin, bildirim ve ilanlar;
 • Kıymetli Evrak Hukuku'ndan doğan uyuşmazlıklar (Çek, Bono ve Poliçe);
 • Şirket ana sözleşmelerinin ve esas sözleşmelerin hazırlanması ve düzenlenmesi.
 • Şirket dökümanlarının hazırlanması, takibi, denetimi, tercümesi, noter tasdiki, konsolosluk onayı ve apostil işlemleri;
 • Uluslararası sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi ve değiştirilmesi.
 • Şirketlere ilişkin kısmi ve tam bölünme işlemleriyle birleşme işlemlerinin yürütülmesi
 • Kurumsal yeniden yapılandırma ve şirket türü değiştirme süreçleri
 • Tasfiye, iflas ve konkordato süreçlerinin takibi ve yönetilmesi
 • Ticari hile ve usulsüzlük meseleleriyle ticari ceza hukuku kapsamında avukatlık hizmetleri.
 • Elektronik ticaretten kaynaklı uyuşmazlıkların çözümlenmesi ve takibi.
 • Deniz ticareti alanındaki sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi ve düzenlenmesiyle bu konuda açılacak davaların takibi.
 • Sigorta sözleşmeleri ve uyuşmazlıkları.
 • Rekabet Hukuku'ndan kaynaklanan iş ve davaların takibi.
 • Uluslararası Ticaret Hukuku'ndan kaynaklanan iş ve davaların takibi.
 • Kooperatif Hukuku'ndan kaynaklanan iş ve davaların takibi.
 • Bankacılık ve Finansman Hukuku'ndan kaynaklanan iş ve davaların takibi,
 • Şirketlere ve kooperatiflere önleyici hukuki danışmanlık ve dava/iş takibi hizmeti verilmesi
 • Ticari alacaklar ile ilgili davaların açılması ve takibi
 • Haksız rekabetten kaynaklanan tazminat davalarının açılması ve takibi
 • Mal alım-satım sözleşmesinden kaynaklanan davaların açılması ve takibi
 • İş sözleşmelerinden kaynaklanan davaların açılması ve takibi
 • ​Genel kurul iptal davalarının açılması ve takibi
 • Yönetim, danışmanlık ve hizmet sözleşmesinden kaynaklanan davaların açılması ve takibi
 • Ticaret Hukuku kaynaklı diğer iş ve işlemler.

 

Kayseri ticaret avukatı bilgi tecrübesi ile sizlere hizmet vermektedir. Bu tür davalarda süreci avukatınızın takip etmesi çok büyük önem taşımaktadır.

21.01.2021

Kayseri Ceza Avukatı

Kayseri ceza avukatı ihtiyacının oldukça fazla bulunduğu bir ildir. Ülkemizde 80 yılı aşkın süredir yürürlükte kalan ceza kanunu İtalya kanunlarından alınmış ve yasada zaman zaman yapılan değişiklikler ve toplumsal ihtiyaçların farklılaşması neticesinde yeni bir ceza kanunu düzenlemesine ihtiyacı baş göstermiştir. Kayseri ceza avukatı özellikle gelişen teknolojinin getirdiği yeniliklerin eski kanunda yer almaması nedeniyle, düzenlemede yeni bir kanun hazırlığına girişme fikri doğmuştur. Bu nedenle 2005 yılında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu yürürlüğe girmiştir.

 

 

 

Ceza Hukuku Nedir?

Türkiye'de ceza davalarına bakmaya yetkili adli ceza mahkemelerinin görevi suç vasfı ve ceza miktarına göre belirlenmektedir. Ceza mahkemeleri, temel olarak asliye ceza mahkemesi ve ağır ceza mahkemesi olmak üzere iki tür mahkemeden oluşmaktadır. Sanık, mahkemedeki yargılamanın tüm aşamalarında da bir avukatın hukuki yardımından yararlanma hakkına sahiptir. Ceza mahkemesi, yapacağı yargılama neticesinde sanık hakkında mahkumiyet hükmü olarak adli para cezası, hapis cezası veya güvenlik tedbirine karar verebilir. Kararda hapis cezasının ertelenmesi veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması gibi bireyselleştirme kurumları uygulanabileceği gibi sanığa verilen hapis cezası adli para cezasına da çevrilebilir.

 

Ceza hukukunun konusu; devletin yapılmasını yasakladığı fiiller, durumlar ve bunlara bağlanan yaptırımlardır. Yani diğer bir deyişle, söz konusu bu hukuk dalı, kanun koyucu tarafından suç olarak sayılan fiilleri ve bu fiillerin işlenmesi halinde işleyen kişiye uygulanacak cezalardır. Bizzat devletin varoluş amacı toplumsal düzeni sağlamak ve toplumun rahat ve huzurlu bir yaşam sürme isteğini yerine getirmektir. Bu nedenle devlet, bazı davranışları yapma veya bazı davranışları yasaklama suretiyle vatandaşlara birtakım yaptırımlar öngörmüştür. Kayseri ceza avukatı olarak, kişilerin masumiyetlerini ispatlayabilmeleri ve üzerine atılı suçlardan beraat edebilmeleri bakımından Dilan Ergüneş Hukuk Bürosu profesyonel bir avukatlık hizmeti sunmaktadır. Ceza hukukunun iki temel işlevi olup bunlardan ilki suç işleyenleri cezalandırarak toplumdaki barış ve huzuru korumak, bir diğeri ise mevcut ceza düzenlemeleriyle caydırıcı etki yaratarak vatandaşların suç işlemekten çekinmesini sağlamaktır.

 

 

 

Ceza Davalarında Kayseri Ceza Avukatı Önemi

Yargılama sonrasında ceza almasına kesin gözüyle bakılan sanık kadar mağdur ya da müştekinin de hak ihlaline uğramaması gerekir. Bunun için ceza avukatı vekilliğini yaptığı tarafın hakkını çok iyi korumalı ve savunmasını bunun üzerine oluşturmalıdır. Bu sorumlulukla hareket etmeyen avukatlardan dolayı çoğu zaman ceza davalarının kişi özgürlüğünü kısıtladığı hatta hak ettiğinden daha fazla ceza aldığı ya da mağdur ile müştekinin hak ihlaline uğradığı görülmektedir. Böyle bir davanın tarafı olan kişilerin henüz soruşturma aşamasında iken ceza avukatı nedir sorusunun cevabı ile birlikte profesyonel bir destek almalıdır.

 

Kayseri ceza avukatı hem sanık hem mağdur hem de müştekinin savunmasını yapabilir bunun için önünde herhangi bir engel yoktur. Sanığın çoğunlukla tutuklu yargılanma ya da hapis cezası aldığı ceza davalarında temsilciliği yaptığı avukat; ceza oranın en az olması hatta müvekkilinin ceza almaması için tüm yetkisini kullanır. Ceza davalarında dava vekilinin öncelikli görevi davalarda sanığın, mağduru ya da müştekinin adil yargılanmasını sağlamak; savunmalarını üstlenmek ve haklarını en iyi şekilde temsil etmektir. Bunun dışında olayların dava aşamasına gelmeden henüz soruşturma aşamasındayken karşılıklı görüşmeler sonucu müvekkil lehine olumlu şekilde sonlanmasına olanak sağlamakta görevleri içindedir.

 

 

 

Kayseri Ceza Avukatı Hangi  Alanlarda Çalışma Yapar?

Türk Ceza Hukukunda düzenlenen suç ve cezaları; Kişilere Karşı Suçlar, Topluma Karşı Suçlar, Uluslararası Suçlar ve Ticari Ceza Hukuku şeklinde 4 temel ayrıma tabi tutulur. Hukuk büromuz bünyesinde Kayseri ceza avukatı hizmeti verilen dava tipleri ve işler genel olarak şu şekilde sayılabilmektedir:

 

 

 • Şikayetçi avukatı olarak suç duyurusunda bulunma,
 • Şüpheli avukatı olarak kolluk ve savcılık aşamalarında ifadelere katılma ve savunma hazırlıklarını gerçekleştirme,
 • Ceza davalarının tümünde katılan vekilliği ya da sanık müdafaası yapma,
 • Sulh ceza davaları ve duruşmalarında katılan vekilliği ya da sanık müdafaası yapma,
 • Asliye ceza davaları ve duruşmalarında katılan vekilliği ya da sanık müdafiliği,
 • Ağır ceza davaları ve duruşmalarında katılan vekilliği ya da sanık müdafiliği,
 • Askeri ceza davaları ve duruşmanda katılan vekilliği ya da sanık müdafiliği,
 • İcra Ceza Davalarında katılan vekilliği ya da sanık müdafiliği,
 • Soruşturma aşamasında savunma için hazır bulunmak,
 • Çek şikayetinden dolayı işlemler ve alacaklılarla müzakere etmek,
 • Fiil ve hareketlerin ceza hukuku bakımdan incelenmesi ve çözümünü sağlamak,
 • Kıymetli Evrak Hukuku, İcra İflas Hukuku Mevzuatı, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku’ndan doğan veya doğabilecek olan ceza davalarıyla ilgili danışmanlık hizmeti vermek,
 • Ceza Hukukuyla ilgili danışmanlık hizmeti vermek.
21.01.2021

Kayseri Gayrimenkul Avukatı

Gayrimenkul hukuku, eşya hukukunun bir dalını oluşturan, eşya hukukunda oluşabilecek uyuşmazlıkların çözümlendiği ve taşınmazda denilen konuların birleşiminden oluşan hukuk dalıdır. Kayseri Gayrimenkul avukatı bu hususta hizmet vermektedir. Medeni Kanun’da yer alan eşya hukukunda oluşan uyuşmazlıkların büyük çoğunluğu Gayrimenkul Hukukunda çözüm bulmaktadır. Kayseri Gayrimenkul Hukuku kapsamına giren iş ve işlemler oldukça geniş bir yelpazede yer almaktadır. Bu sebepledir ki bu alanda verilen danışmanlık hizmeti müvekkiller nezdinde son derece önem arz etmektedir.

 

 

Gayrimenkul Hukuku Nedir?

Gayrimenkul hukuku eşya hukukunun önemli bir parçası olup, eşya hukukuna bağlı olarak meydana gelen uyuşmazlıkların, anlaşmazlıkların büyük bir çoğunluğunu kapsamaktadır. Birçok istisna ve detay barındıran gayrimenkul hukuku, tek bir dava içerisinde farklı hukuk dallarıyla içe içe bir şekilde biçimlenebilmektedir. Bu sebeple oldukça karışık ve zor bir hukuk dalı olarak görülmektedir.

Genellikle Asliye Hukuk mahkemelerinde görülen davalar, özellikle gayrimenkul davasına konu olan taşınmazın bulunduğu yerlerdeki mahkemede açılan davalarla sonuçlanmaktadır. Hemen hemen her insanın değerine ve miktarına bakılmaksızın bir mal varlığı bulunmaktadır. Dolayısıyla her yatırımcı ya da mal sahibi için önemli olan hakların zamanında ve doğru yöntemler ile güvence altına alınması gerekir. Gayrimenkul davaları zorlayıcı ve karışık davalar olduğu için bir uzmanından bir fikir almadan çözüme ulaşmak müvekkil için ileriki zamanlarda sıkıntı oluşturabilir. Kayseri gayrimenkul avukatı zorlu olan gayrimenkul davalarında uzman görüşü ve tecrübesiyle size hukuk üstünlüğü sağlamaktadır.

 

 

Kayseri Gayrimenkul Avukatı Hangi Alanlarda Çalışma Yapar?

Kayseri gayrimenkul avukatı bu davaların büyük bir çoğunluğu ile ilgili taşınmazın ikametinin bulunduğu asliye mahkemelerinde çalışmaktadır.  Bununla birlikte bazı davalarda kadastro, sulh hukuk gibi çeşitli mahkemelerde de dava açılabilmektedir. Arsa davası, Şufa davası, İzale-i şüyuu davası, Muvazaa, Kamulaştırma Davası (İstimlak Davası), El atmanın Önlenmesi (Men-i Müdahale Davası) Tarla Davası, Ecrimisil, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalar, Tapu İptali ve Tescil Davası, Kadastro Davaları, Tahliye Davası, Kira Uyuşmazlıkları ve benzeri davalar Kayseri Gayrimenkul Hukuku kapsamında görülmektedir. Kayseri Gayrimenkul hukuku tapu ve tescil davaları, istihkak davaları, kira bedeli tespiti ve tescili, kamulaştırma davalarında meydana gelebilecek anlaşmazlıklara çözüm getirir. Kayseri gayrimenkul avukatı bu çözümü müvekkil nezdinde hukuk üstünlüğü sağlamasına yardımcı olur.

 

Taşınmaz mallar ait davaların çok sık yaşanıyor olması ve dava süreçlerinde farklı kanun branşlarına da atıf yapılması gayrimenkul hukukunu oldukça önemli hale getirmektedir. Gayrimenkul hukukuna temel teşkil eden dava türleri konut, arazi, tarla, bina gibi farklı gayrimenkul davalarından meydana gelmektedir. Gayrimenkuller ile alakalı olarak açılan davalarda dava konularını şöyle sıralayabiliriz;

 

Tapu davası; Gayrimenkul hukuku kapsamında yer alan ve taşınmazlarla ilgili dava konularından biri tapu davalarıdır. Tapu tescil veya tapu iptali gibi dava türlerini kapsayan tapu davalarında, hukuka aykırı olan düzenleme varsa düzeltilmesi ve bu sebeple yaşanan mağduriyetlerin ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır.

 

İstihkak davaları; bu tür davalarda taşınmazların başkaları tarafından haksız yere işgal edilerek kullanılması dava konusudur. Zaman aşımının söz konusu olmadığı bu tür davalar zilyetsizliği haksız yere elinden alınan kişi veya varisleri tarafından taşınmazın bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemelerine açılan davalarla takip edilir.

 

Kira davaları; Kiracı veya mal sahibi tarafından açılabilir. Genellikle, kira bedeli veya tahliye sebebiyle oluşan anlaşmazlıklar dava konusudur. Kira bedeli davaları taraflar arasında kiraya konu olan gayrimenkulün kira bedelinin belirlenmesi amacıyla açılmış olan davalardır. Kira sözleşmesinde belirlenmiş olan kira artışlarına uyulmaması veya kiracıyı mağdur eden miktarlarda kira artışı taleplerinde Sulh hukuk mahkemelerine dava açılabilir.

 

Kamulaştırma davaları; Kamunun yararı göz önünde tutularak, özel mülk, arazi gibi gayrimenkullerin eder fiyatları ödenerek kamulaştırma işlemlerine yapılan itiraz veya anlaşmazlıklara yönelik açılan davalardır. Arazi ve arsalarda oldukça sık görülen kamulaştırmalar, kamu ihtiyaçlarına uygun olması halinde ev, apartman gibi yapıları da kapsayabilmektedir.

 

İzaley-i Şuyu davaları; İki veya daha fazla ortağı bulunan taşınır veya taşınmaz mallardaki ortaklığı bitirmek amacıyla açılan davalardır. Davalar gayrimenkulün bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemelerinde açılabilir.

 

Bu davalar kişilerin birbirleriyle, kişilerin kurumlarla ve kurumların kurumlarla olan gayrimenkul ilişkilerini gayrimenkul hukuku ele almaktadır. Kayseri gayrimenkul hukuku konusunda uzman bir görüş almak istiyorsanız hukuk büromuzla irtibata geçerek Kayseri gayrimenkul avukatı konusunda detaylı bilgi alabilirsiniz.

21.01.2021

Kayseri Miras Avukatı

Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiş olan Miras Hukuku, gerçek bir kişinin ölümü veya gaiplik durumuna karar verilmesi hallerinde, mal varlığının kimlere ne oranda ne şekilde dağıtılacağına ilişkin kanunları, kuralları ve çalışmaları düzenleyen bir özel hukuk dalıdır. Miras hukuku alanındaki sorunların çözümü için görev yapan avukatlar bulunmaktadır. Kayseri miras avukatı bunlardan biridir. Aslında miras hukuku, günümüzde sıkça karşımıza çıkmaktadır. Miras hukuku başlığı altında; miras bırakan, mirasçılar, tereke, vasiyetname, mirasın kazanılması, mirasın paylaşılması ve mirastan ile ilgili sorumluluklar gibi birçok konu düzenlenmiştir.

 

 

Miras Hukuku Nedir?

Bir kişinin ölümü ve gaiplik durumunun kesinleşmiş olması neticesinde kişinin malvarlığını düzenleyen hukuk dalına Miras hukuku ismi verilmektedir. Özel hukuk söz konusu olduğunda en geniş alanlardan biri olan medeni kanun bir alt dalı olan Miras Hukuku ile ilgili önemli noktalar vardır. Miras hukuku davalarında ayrıntının fazla olmasından dolayı uzun bir süreç gerekebilir. Miras hukuku alanındaki sorunların çözümü için görev yapan avukatlar bulunmaktadır. Bu konuda hizmet veren Kayseri miras avukatı, yasal düzenlemeler çerçevesinde belirtilmiş olan bir branş bulunmasa da halk arasında miras hukuku avukatları olarak bilinen uzmanlar mevcuttur. Sıklıkla karşı karşıya kalınan Miras hukuku davalarının farklı özellikleri vardır. Miras hukuku davalarının bazı sebepleri şu şekildedir;

 

 • Mirastan mal kaçırma,
 • Mirasta mal paylaşımı,
 • Mirasta saklı pay,
 • Tenkis davası,
 • Mirasın reddi,
 • Vasiyetnamenin iptal edilmesi ve düzenlenmesi,

 

Kayseri Miras Avukatı belirtilen sorunlarının çözülmesi için ilgili mahkemelerde görev yapmaktadır. Miras hukuku alanında kabul edilen iki tür yasal mirasçı vardır. Bu mirasçılar yasal mirasçı ve atanmış mirasçı şeklinde ifade edilebilir. Miras hukuku alanında sık sık karşılanan terimlerden biri olan tereke, kişilere bağlı olmayan ve mirasçılara verilen mal varlığıdır. Atanmış mirasçılar, miras bırakanın iradesiyle belirlenmektedir.

 

 

 

Miras Hukuku Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Hukuk alanındaki önemli uygulamalardan biri olan mal paylaşımı Miras hukuku ile ilgilidir. Peki Miras hukukunda mal paylaşımı nasıl yapılır? Bir kişinin ölüme bağlı tasarruflarla veya gaip kalması durumunda ortaya çıkacak olan mirasın paylaşımında dikkat edilen özel ve belli hususlar vardır. Miras bırakan kişi tarafından hazırlanmış bir vasiyetname olması durumunda vasiyetnamede belirtilen hususlar dikkate alınır. Yaşamını devam ettirirken vasiyetname hazırlamamış olan kişilerin miras paylaşımı çeşitli noktalar ele alınarak yapılır. Kişilerin mal varlığının dağıtılmasındaki en önemli nokta eşlerin hayatta olup olmamasıdır. Eşlerin hayatta olması durumunda malvarlığının 4 de 1’i eşlere verilecektir. Kalan kısım ise çocuklar arasında eşit olarak paylaşılacaktır. Vefat durumunda geride kalan eşin isteğine bağlı olarak anne ve baba ile birlikte mirasçı olmak mümkündür. Bu tür durumlarda yarı mirasçı eş iken diğer yarı mirasçısı da anne ve babasıdır. Mal paylaşımı hakkındaki profesyonel ve detaylı bilgilere Dilan Ergüneş Hukuk Bürosu hizmetleri ile birlikte ulaşılabilir, Kayseri miras avukatı ve Kayseri miras hukuku için detaylı bilgilendirmeye sahip olabilirsiniz.

 

 

 

Kayseri Miras Avukatı Hangi Alanlarda Çalışma Yapar?

Ülkemizde avukatların yalnızca belli bir hukuk dalında dava almak zorunda olduğu bir uygulama mevcut değildir. Her daldan dava seçme hakkına sahiptir (ticaret, ceza, bilişim, mal paylaşımı, velayet ve vergi hukuku gibi). Ancak genellikle aynı hukuk dalı üzerinden dava almayı tercih ettiklerinden kendilerini aynı hukuk dalında uzman olarak tanıtabilmektedir, bununla ilgili özel sertifika almasına gerek yoktur. Genellikle miras hukukuna ilişkin çalışmalar yaparak miras hukuku ile ilgili uyuşmazlıklar almayı tercih ederek Kayseri miras hukuku konusunda uzmanlaşmış ise mirasa dair davalarda vekillik hizmeti verebilmektedir. Miras sürecinde mirasın paylaştırılması ya da miras bırakanın vefat öncesinde mirasının paylaştırılması, vasiyetname düzenlenmesi gibi miras bırakan ve mirasçılar açısından farklı hukuki durumlar oluşabilmektedir. Mirasçı sıfatına sahip olanlar gerek miras bırakanın borçları olduğunda mirasın reddedilmesi davası gerek mirasta yaşadığı hak kaybı adına tenkis davası açma hakkına sahiptirler. Bu nedenle mirasta ayrıntılı olarak bilgi almak ve ileride hukuki bir kaybın yaşanmaması adına uzman bir miras avukatından yararlanılması gerekmektedir. Kayseri de bu konuda Kayseri Miras avukatı Dilan Ergüneş hizmet vermektedir. Yalnızca miras davaları ile ilgili vekillik hizmeti verilmemektedir. Mirasa ilişkin her türlü uyuşmazlığı çözüme kavuşturmada, miras öncesi uyuşmazlık çıkmaması adına tedbirler alınmada, mirasçılar arasında paylaşımın ne şekilde yapılacağına dair bilgilendirmede vekillik hizmeti gerçekleştirebilmektedir.

21.01.2021

Kayseri Medeni Hukuk Avukatı

Medeni Hukuk, hukuk dalları arasında en geniş düzenlemelere yer veren ve en kapsamlı hukuk dalıdır. Nitekim medeni kanun; kişiler hukuku ve eşya hukuku gibi bireyler arası birçok düzenlemeyi barındıran bir genel kanundur. Kayseri Medeni hukuk avukatı medeni hukuk kaynaklı uyuşmazlıklarda en iyi avukatlık hizmetini verebilmek ve müvekkil haklarını korumak adına hizmet vermektedir. Medeni hukukumuzun örnek aldığı İsviçre borçlar hukukuna ilişkin hükümler, İsviçre medeni kanununun içinde yer almaktadır. Bu da göstermektedir ki; kişilerin birbirleriyle ilişkileri bakımından adeta bir çerçeve kanun gibi genel düzenlemeler Medeni Hukuk bünyesinde yer almaktadır.

 

 

Medeni Hukuk Nedir?

İnsanın dünyaya gözünü açtığı ilk andan itibaren sahip olduğu haklar ölüme kadar ve hatta ölümden sonra mirasına ilişkin düzenlemelere değin geniş bir düzenleme yapısı Türk Medeni Kanunu'nda yer almaktadır. Bu anlamda Kayseri Medeni Hukuk Avukatı, insanların haklarına, yükümlülüklerine ve davranışlarına kadar geniş bir kurallar bütününü ortaya koymaktadır. İnsanların doğumla beraber edindiği hakların yanı sıra; yaş, akıl sağlığı ve çeşitli sebeplerle kısıtlanıp kısıtlanmadıkları gibi çeşitli şartlara göre hukuki işlemlerde bulunup bulunamayacakları, işlem yapma ehliyetlerinin olup olmadığı, nasıl reşit sayılacakları, iyi niyetli davranma ve dürüstlük sorumlulukları, ikamet etmesi, nişanlanma, evlilik ve boşanmaya ilişkin hallerde hak ve yükümlülükleri, taşınmaza sahip olması, taşınmaz üzerindeki tasarruf hakları, ölmesi, ölüme bağlı bulunabileceği tasarruflar ve sınırları, ölüm üzerine mirasçılarının hak ve yükümlülükleri, gerçek kişiler ve tüzel kişilerin ayrımı gibi insan yaşamına ilişkin pek çok düzenlemenin kaynağı Medeni Hukuktur.

İsviçre'nin aksine Türk Hukuku'nda Borçlar Hukuku ayrı bir kanunla düzenlendiği için, Medeni Hukuk kendi içerisinde 4 alt dala bölünmüştür. Bunlar;

 

 • Kişiler Hukuku,
 • Aile Hukuku,
 • Miras Hukuku ve
 • Eşya Hukukudur.

 

Dilan Ergüneş Hukuk Bürosu Kayseri Medeni Hukuk kaynaklı uyuşmazlıklarda en iyi Kayseri Medeni Hukuk avukatı hizmetini verebilmek ve müvekkil haklarını korumak adına hizmet vermektedir.

 

 

 

Kayseri Medeni Hukuk Avukatı Hizmetleri

Kişiler hukuku, gerçek ve tüzel kişiliğin temel kavramlarını içermekte ve tüm hukuk dallarının temelini oluşturmaktadır. Bu nedenledir ki kişiler hukukuna dair verilecek avukatlık hizmeti önem arz etmektedir. Kişiler hukuku alanına dair davalarda uzman olan Kayseri Medeni Hukuk avukatı tarafından tüm hukuki süreçte vekillik hizmetinde bulunacaktır.

 

 • İsim veya soyadın değiştirilmesi davası,
 • Gaiplik davası,

 

Cinsiyet değiştirme davalarına dair kişiler hukukuna dair tüm hukuki uyuşmazlıklara dair takibini gerçekleştirecektir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na uygun bir dava dilekçesi düzenlenecek ve Türk Medeni Kanunu çerçevesinde hukuki süreç başlatılacaktır. Hukuki sürecin takibi, duruşmalara katılım aşamasında vekil ile temsil süreci gerçekleşecektir. Ayrıca dernek ve vakıfların kuruluşu ve tüm yasal dayanağa dair hukuki danışmanlık vererek avukatlık hizmeti verecektir.

Miras Hukuku: Kişinin ölümüyle birlikte miras bırakanın mirasçıları arasında mirasın paylaşılması sorunu ortaya çıkar. Miras hukuku, mirasın kimlere ve nasıl intikal edeceğini düzenler. Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası), mirasta saklı pay ve mal paylaşımı, tenkis davası, vasiyetnamenin düzenlenmesi ve iptali, mirasın reddi vb. gibi miras hukuku sorunları sıklıkla yaşanmaktadır. Miras hukuku sorunlarını çözüme kavuşturan avukatlara halk arasında miras avukatı denilmektedir. Kayseri Medeni Hukuk Avukatı Dilan Ergüneş Hukuk Bürosu miras davaları ve miras hukuku ile ilgili diğer sorunların çözümü için hukuki yardım hizmeti vermektedir.

 

 

Aile Hukuku: Aile hukuku da medeni hukukun bir alt dalı olarak boşanma davası, boşanmada maddi ve manevi tazminat davası, boşanmada mal paylaşımı, çocukların velayeti, tedbir ve iştirak nafakası vb. gibi konuları düzenler. Boşanma davası, aile hukukunun en önemli sorunlarının yaşandığı, bir avukatın hukuki yardımına en çok ihtiyaç duyulan temel dava türüdür. Boşanma davası şu sebeplerle açılabilir:

 

 • Şiddetli geçimsizlik, evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle genel sebeplerle açılan boşanma davası
 • Zina, aldatma nedeniyle boşanma davası,
 • Hayata kast, kötü veya onur kırıcı davranış nedenleri ile boşanma davası,
 • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme sebepleri ile boşanma davası,
 • Terk sebebiyle boşanma davası,
 • Akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası,

 

 

Eşya Hukuku; Bu hukuk dalı özellikle mal dediğimiz ve taşınır ve taşınmaz diye ayırdığımız malvarlığı değeri olan nesneler üzerindeki zilyetlik durumu, bundan doğan ihtilaflar, taşınmazlarda tapulama ve tapu kütüğüne taşınmazlar üzerindeki hakların yazımı sorunlarıyla, ayrıca birlikte mülkiyetin ayrıldığı paydaşlık veya taksim edilmemiş mirasta olduğu gibi elbirliği mülkiyeti sorunlarıyla uğraşır.

21.01.2021

Kayseri İş Avukatı

Kayseri iş hukuku, maaş karşılığı çalışan işçi ve personelin çalışma kurallarını belirleyen alandır. Kayseri iş avukatı ise bu konuda hizmet veren kişilerdir. İşçilerin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai, yıllık izin ücreti ve hafta tatili gibi alacakları bulunması halinde bu haklar anlaşma yoluyla işveren tarafından ödenmediği takdirde çalışan personel işçilik alacağı davası ile tazmin yoluna gidilmektedir. İşçinin en az altı ay çalışması ve işyerinde fesih tarihi itibariyle otuzun üzerinde işçi çalışması durumunda işe iade davası açılabilmesi mümkündür. İşçinin sigortasının yapılmamış olması veya işçinin daha yüksek bir ücret almasına rağmen düşük sigorta gösterilmesi halinde sigortalılığın tespiti davası açılmaktadır. İş kazası ve meslek hastalıkları durumunda işyerine karşı maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Normal koşullarda istifa eden işçinin kıdem tazminatı hakkı bulunmamaktadır, ancak yasa ve mevzuatta belirtilen haklı sebeplerin varlığı halinde fesih yapma ve tazminata hak kazanmak mümkün olmaktadır. Hukuk büromuzca, iş hukukunun tüm alanlarında danışmanlık ve dava takibi hizmetleri verilmektedir.

 

 

Kayseri İş Avukatı Hangi Alanlarda Çalışma Yapar?

İş hukuku alanında uzmanlaşan Kayseri iş avukatı dava süresince Yargıtay kararlarında en son hangi kararların çıktığını, Yargıtay kararlarının hangi görüşte olduğunu, uygulamada mahkemelerin benzer olay ve durumlarda ne şekilde hüküm kurduğunu detaylı olarak takip edip bilmektedir. Davacının davada sunduğu iddiaların ise ne şekilde ispat edebileceği, davada talep edilecek değer üzerinden mahkemenin hangi oranda hak indirimi uygulayabileceği gibi detayları da önceden öngörü ve tecrübesine dayanarak hesaplamada bulunacaktır. Kayseri İş Avukatı;

 

 • Hizmet sözleşmelerinin hazırlanmasını sağlar.
 • İş anlaşmasının sona erme sürecinde fesih bildirimi hazırlanması ve yasal mevzuat temelinde hukuki bilgilendirme yapılması.
 • Kıdem ve ihbar tazminatı başta olmak üzere fazla mesai, yıllık izini, hafta tatili ve sair işçilik alacakları için dava açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesine katkıda bulunur.
 • İşe iade dava açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Sendikal nedenlerle iş anlaşmasının feshi nedeniyle dava açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Mobing ve kötü niyet tazminatı davası açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Fazla mesai ücretleri ve yıllık ücretli izinlere ilişkin işçilik alacağı davası açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
 • İşçilerin sigortalı gösterilmediği, sigorta girişi yapılmadığı durumlarda hizmet tespiti davalarının açılması ve takibinin yapılması.
 • İş kazasından dolayı meydana gelen tazminat hakkı ve ceza dava açılması, dava sürecinin takip edilerek sonuçlandırılması.
 • İşçi ve işyeri güvenliği konusunda dikkate alınması gereken hususlarda yasal yönetmelik hakkında bilgilendirme yapılması.
 • İşveren ve personellerin, yasal mevzuat temelinde haklarının korunması konularında danışmanlık hizmeti sunması.
 • Çalışanların yaralanma, ölüm ve iş görmezlik hallerine ilişkin davaların açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
 • İş Kanunu ve ilgili mevzuattan kaynaklı tüm ihtilaflar temelinde dava açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Şirket iç yönetmelikleri ile disiplin yönetmeliklerinin ve talimatnamelerin uygunlukla hazırlanması.
 • Sendikal mevzuat temelinde danışmanlık hizmeti sunulması.
 • Sosyal Güvenlik mevzuatından kaynaklı ihtilaflar temelinde dava açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.

Kayseri iş avukatı tüm bu süreçlerde size gereken danışmanlık hizmetini sunarken süren ya da açılan davalarınızın takip edilerek sonuçlandırılmasına yardımcı olur.

 

 

İş Hukuku Nedir?

 

İşçilerin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, işe başlatmama tazminatı gibi tazminat alacakları ile fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti, sefer primi ve sair ücret alacaklarının tahsiline yönelik hizmetleri barındıran bir hukuk dalıdır. Ayrıca yine işçilerin iş kazası tazminatı, sigortasız çalıştırılan işçiler için hizmet tespiti davası, sigorta primi eksik yatırılan işçiler için prim tespiti davası, geçersiz fesih nedeniyle işe iade davası gibi dava hizmetlerinin verilmektedir. Kayseri iş avukatı işçi haklarının yanı sıra işverenler içinde belirtilen hakları gözetir. İşverenler yönünden ise öncelikle şirketlerin veya işletmelerin insan kaynaklarındaki işçi özlük dosyalarının hukuka uygun hale getirilmesi, olası davalarda karşılaşılması muhtemel sorunların ortadan kaldırılarak önleyici hukuk hizmeti verilmesi, dava aşamasında ise işveren kayıtlarının doğru ve etkin biçimde kullanılarak tazminat ve ücret talepleri yanı sıra varsa diğer haksız taleplere karşı yürütülen hizmettir.

21.01.2021

Kayseri İcra İflas Avukatı

İcra ve iflas hukuku, alacaklının alacağına en kolay ve hızlı yollardan kavuşabilmesi için devlet gücünden yararlanma imkanı sağlayan bir hukuk dalıdır. Kayseri icra ve iflas avukatı icra ve iflas hukuku kapsamında borcun tahsil edilmesini sağlamak amacıyla çalışır.

Türkiye’de bu hukuk dalı, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu hukuk dalında mahkemenin kararlarına uygun olarak borcunu ödemeyen borçlunun borcunun, alacaklının talebi üzerine, devlet zoruyla taşınır ve taşınmaz varlıklarına el konarak karşılanmasına olanak sağlar.

 

 

 

İcra ve İflas Hukuku Nedir?

Neredeyse her davanın icra ve iflas hukuku kapsamında değerlendirildiğini göz önünde bulundurarak alacaklı ve borçlunun prosedürler hakkında bilgi sahibi olması, bunu da danışmanlık hizmetlerinden yararlanarak yapması gerekiyor. Kayseri icra ve iflas avukatı olan Dilan Ergüneş gerek bireysel ve gerekse kurumsal icra takip işlemleriyle iflas işlemlerini başarıyla yürütmektedir.  İcra iflas hukuku ile alacaklı, borçlunun taşınır ya da taşınmaz malvarlıklarına el koyarak alacağını tahsil etmeye çalışmaktadır. Bu konuda eğer borçlunun malvarlığı bulunmuyor ise, bankalardaki veya üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarına haciz konulabilmekte ayrıca borçlunun adresine menkul haczi yapılarak borç tahsilatı yapılmaya çalışılmaktadır.

 

 

Kayseri İcra ve İflas Avukatı Hangi Alanlarda Çalışma Yapar?

Ne yazık ki, borcunu ödemeyen borçlular hakkında bir hapis cezası müeyyidesi uygulanmasa da borçludan usulüne uygun ödeme taahhütnamesi alarak veya ticareti usulsüz terk nedeni ile şikayetçi olarak ya da alacak karşılıksız bir çeke dayanıyor ise karşılıksız çek şikayetleri ile borçlu hakkında ceza almaya çalışmakta ve borcunu ödetmeye çalışarak alacaklının alacağına kavuşmasını sağlamak büromuzun temel prensibidir.

Bir borçlu hakkında elinizde evrak var ise, söz konusu evraklarınız ile icra takibi başlatabilirsiniz. Peki nedir bu evraklar? Örneğin mahkeme kararları, fatura alacakları ve çek senet bono gibi evraklar. Birinden alacağınız var ise ve bu konuda borçludan paranızı tahsil edemiyor iseniz, bu evraklarla başvurarak borçlu hakkında ivedilikle yetkili icra dairelerinde icra takibi başlatmanız ve alacağınızı tahsil etmeye çalışmanız gerekmektedir.

 

 

 

İcra ve İflas Hukuki Süreci

İcra dosyalarında hızlı işlem çok önemli olup, her geçen gün aleyhinize işleniyor diyebiliriz. Çünkü sizden önce borçlu aleyhine başlatılan icra takipleri ile sizden önce borçlunun malvarlığına haciz konulur ise veya 3. kişilerdeki hakları haczedilirse, alacağınızı almanız zorlaşmaktadır. Alacak konusunda sıraya girersiniz diyebiliriz.

Bu sebeple birinden alacağınız var ise bu alacağı bekletmeden icra takibi başlatmanız size kar sağlayacaktır. İcra takibi süreci şu şekilde olmaktadır; İcra takibi başlatıldıktan sonra icra idaresi ödeme emrini ilgili borçluya posta yoluyla göndermektedir. Borçlu kişi süresi içerisinde söz konusu icra takibine itiraz etme hakkına sahiptir. Eğer bu süre zarfında itiraz etmez ya da itirazı iptal edilirse veya kaldırılırsa ödeme emri kesinlik kazanır. Ödeme emrinin kesinleşmesiyle birlikte artık haciz işlemlerine başlanabilmektedir.

 

Kayseri İcra ve İflas Avukatı Dilan İcra ve İflas Hukuku uygulamaları kapsamında verdiği başlıca hizmetleri şu şekilde sıralamaktadır;

 

 • Çek ve senede dayalı alacakların tahsili için, icra takibi yapılması.
 • Cari hesap ve faturaya dayalı alacakların ödenmesi için icra takibi yapılması.
 • Finans, kredi ve finansal kiralama sözleşmelerinden doğan alacakların tahsili için, icra takibi başlatma.
 • Alacaklı gerçek ve tüzel kişilerin alacağını elde edebilmesi için borçlu aleyhine yapılacak iflas takibi ve buna bağlı olarak iflas davasının açılması ve davanın takip edilmesi.
 • Borçlu tarafından yapılan haksız itirazların iptali için, itirazın iptali davası açılması ve dava sürecinin takibi.
 • Haksız ve mesnetsiz alacak iddiaları nedeniyle borçlu olunmadığının tespiti için menfi tespit davası açılması ve dava sürecinin takibi.
 • Alacaklı gerçek ve tüzel kişiler adına alacaklarının yasal takibi, borçlu gerçek ve tüzel kişiler aleyhinde yapılmış yasal takip işlemlerinde ise hukuksal alanların korunması, gerçek borcun belirlenmesi.
 • Alacaklı ve borçlu için anlaşma zemini hazırlanmasına hukuki destek verilmesi.
 • İflasın kapanmasına kadar geçen sürede tüm işlemlerin yasal takibi, gerçek ve tüzel kişilerin iflaslarına ilişkin tüm yasal işlemlerin takibinin yapılması.
 • İflas davası süreci ve iflasın kapanmasına kadar geçen süre içinde tüm hukuksal alanlarının ve hakların korunması.
 • En az hasarla iflas ettirilmesi hususunda gerekli analiz çalışmalarının yapılması, iflasın ertelenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yerine getirilmesi.
 • Ekonomik durumu bozulan gerçek ve tüzel kişilerin mali durumlarının eski haline getirilmesi için konkordato ilan edilmesi.
 • Gerçek ve tüzel kişilerin icra ve iflas hukukundan kaynaklı bağımsız davalarının takip edilmesi ve sonuçlandırılması.
21.01.2021
© Copyright 2020 Avukat Dilan ERGÜNEŞ - || Web Tasarım