Kayseri Taşıma Hukuku Avukatı

Anasayfa / Makale & Blog / Kayseri Taşıma Hukuku Avukatı

Kayseri Taşıma Hukuku Avukatı

Taşıma hukuku, bünyesinde eşya, kargo, yük ve gönderi taşıma sözleşmesi ile yolcu taşıma sözleşmesinin incelendiği bir hukuk alanıdır. Kayseri taşıma hukuku avukatı bu doğrultuda hizmet vermektedir. Taşıma hukuku CMR, CIM, Montreal Sözleşmesi gibi uluslararası düzenlenmelerin ön planda olduğu, uluslararası boyutta taşıma senetlerinin kullanıldığı uzmanlık isteyen bir hukuk dalıdır. Kayseri taşıma hukuku avukatı özellikle taşıma hukukunda uzman düzeyde bilgiye sahiptir.

 

 

 

Taşıma Hukuku Nedir?

İnsanoğlunun var olduğu her dönemde, ülkede adalete ve hukuka ihtiyaç duyulur. Bununla birlikte Türkiye’de birçok hukuk dalı vardır. Tüm hukuk dalları insanların uğrayacakları haksızlıklara çözüm getirmek için vardır. Aynı zamanda iş yerleri de hukuk kuralları çerçevesinde koruma altına alınmıştır. Başınıza gelebilecek her türlü haksızlığa karşı dava açma hakkına sahipsiniz. Farklı konular üzerinden düzenlenen kanunlar içerisinde lojistik hukuku ve taşıma hukuku da ayrıca ele alınmıştır. Taşıma hukuku, bünyesinde eşya (kargo, yük, gönderi) taşıma sözleşmesi ve yolcu taşıma sözleşmesinin incelendiği bir hukuk alanıdır.

 

Taşıma hukukunun özünde, taşımanın yapıldığı ortam kara, deniz, hava ya da demiryolu fark etmeksizin, taşınan eşyanın ziyan, hasar veya geç teslimi dolayısıyla taşıyıcının sorumluluğu yer almaktadır. Yolcu taşımalarında ise, taşıyıcı, yolcunun ölümü, yaralanması, gecikmesi, bagajının hasarı, kaybı ve geç tesliminden sorumludur. Eşya ve yolcu taşımalarında taşıyıcının sorumluluğu özel çekme hakkı (SDR) üzerinden sınırlandırılmıştır. Ancak taşıyıcının kastı ya da özensiz davranışı söz konusu ise, taşıyıcı sınırlı sorumluluktan yararlanamaz. Bununla birlikte eşya taşıma sözleşmesinin ya da yolcu taşıma sözleşmesinin bir tarafı tüketici ise, uyuşmazlık 6502 sayılı Tüketici Kanununun kapsamında değerlendirilmektedir. Taşıma hukuku CMR, CIM, Montreal Sözleşmesi gibi uluslararası düzenlenmelerin mevzu bahis olduğu, uluslararası tipte taşıma senetlerinin kullanıldığı uzmanlık isteyen bir hukuk dalıdır. Kayseri taşıma hukuku avukatı özellikle taşıma hukukunda uzmanlık seviyesinde bilgi birikimine sahiptir.

 

 

 

Kayseri Taşıma Hukuku Avukatı Hangi Alanlarda Çalışma Yapar?

Kayseri taşıma hukuku avukatı, taşıma ve lojistik sektörünün yasal yoldan tüm yönleri için hizmet vermektedir. Bu doğrultuda Dilan Ergüneş Hukuk Bürosu müvekkillerinin asıl hedefine ulaşmak için özel çözüm önerileri sunmaktadır. Bu sebeple biz, yurtiçi ve yurtdışında kara, hava ve deniz taşımacılığı ile ilgili navlun / kargo taleplerinin işlenmesi de dahil olmak üzere, taşıma ve lojistik sektörüne eksiksiz ve yetkin yasal hizmetler vermekteyiz. Bunların yanı sıra çok yönlü kargo taşımacılığı; mahkemelerde veya tahkim kuruluşlarında tazminat talepleri ile ilgili hukuki süreçlerin takibi; taşımadan kaynaklanan icrai işlemlerin takibi; taşıma ve lojistik ile ilgili tüm sözleşmelerin hazırlanması, kontrolü, uygunluk denetimi de Kayseri taşıma hukuku avukatı sunduğu sayısız hukuki hizmetten yalnızca bazılarıdır. Buna ek olarak, tecrübeli ve uzman avukatlık hizmeti ile taşıma ve lojistik alanları ile ilgili olarak gerekirse iş, şirket, emlak ve veri koruma hukuku ile fikri ve sınai haklar hukuku gibi ilgili tüm yasal konularda da hukuki yardım sağlamaktadır.

 

Hukuk büromuzun Kayseri Taşıma Hukuku ile ilgili sunduğu hizmetlerden bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz;

 

  • Taşıma senetlerinden kaynaklanan hukuki anlaşmazlıkların çözümünü sağlama
  • Kargo taşıması esnasında meydana gelen zararlar ve sözleşmeye dayanan hak iddialarını gözetme
  • Taşıma sonucu ortaya çıkan her türlü maddi ve manevi zararların tazminini sağlama
  • Karayolu, demiryolu, hava ve deniz yolu taşımacılığı sırasında meydana gelen hukuki anlaşmazlıklar
  • CMR ihtilaflarından doğan uyuşmazlıkların çözümü
  • Rekabet hukukuna ilişkin davalar
  • Gemi ipotekleri ve diğer alacaklı hak ve teminatları
  • Gemi siciline tescil ve terkini işlemleri
  • Gemi üzerine ipotek tesisi
  • Sigorta şirketlerinin taşıyıcı firmalara açtığı prim alacağı davaları
  • Rücu davaları
  • CMR kaynaklı hukuki anlaşmazlıkların çözümü
  • FCR kaynaklı hukuki anlaşmazlıkların çözümü
  • Taşıma Senetlerinden kaynaklanan hukuki anlaşmazlıkların çözümü
  • Taşımacılık alanında kullanılan sözleşmelerin hazırlanması, gözden geçirilmesi ve düzeltilmesi.

 

 

Kayseri taşıma hukuku konusu doğrultusunda hazırlanacak belgeler ve sözleşmeler için bilgili ve tecrübeli bir avukata ihtiyacınız vardır. Bu yüzden Kayseri taşıma hukuku avukatı ile hukuk büromuzla irtibata geçerek bu konularda detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Aynı zamanda hazırlanan belge ve sözleşmelerin geçerliliği içinde uzman bir avukat yardımı alabilirsiniz

© Copyright 2020 Avukat Dilan ERGÜNEŞ - || Web Tasarım