Kayseri Ceza Avukatı

Anasayfa / Makale & Blog / Kayseri Ceza Avukatı

Kayseri Ceza Avukatı

Kayseri ceza avukatı ihtiyacının oldukça fazla bulunduğu bir ildir. Ülkemizde 80 yılı aşkın süredir yürürlükte kalan ceza kanunu İtalya kanunlarından alınmış ve yasada zaman zaman yapılan değişiklikler ve toplumsal ihtiyaçların farklılaşması neticesinde yeni bir ceza kanunu düzenlemesine ihtiyacı baş göstermiştir. Kayseri ceza avukatı özellikle gelişen teknolojinin getirdiği yeniliklerin eski kanunda yer almaması nedeniyle, düzenlemede yeni bir kanun hazırlığına girişme fikri doğmuştur. Bu nedenle 2005 yılında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu yürürlüğe girmiştir.

 

 

 

Ceza Hukuku Nedir?

Türkiye'de ceza davalarına bakmaya yetkili adli ceza mahkemelerinin görevi suç vasfı ve ceza miktarına göre belirlenmektedir. Ceza mahkemeleri, temel olarak asliye ceza mahkemesi ve ağır ceza mahkemesi olmak üzere iki tür mahkemeden oluşmaktadır. Sanık, mahkemedeki yargılamanın tüm aşamalarında da bir avukatın hukuki yardımından yararlanma hakkına sahiptir. Ceza mahkemesi, yapacağı yargılama neticesinde sanık hakkında mahkumiyet hükmü olarak adli para cezası, hapis cezası veya güvenlik tedbirine karar verebilir. Kararda hapis cezasının ertelenmesi veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması gibi bireyselleştirme kurumları uygulanabileceği gibi sanığa verilen hapis cezası adli para cezasına da çevrilebilir.

 

Ceza hukukunun konusu; devletin yapılmasını yasakladığı fiiller, durumlar ve bunlara bağlanan yaptırımlardır. Yani diğer bir deyişle, söz konusu bu hukuk dalı, kanun koyucu tarafından suç olarak sayılan fiilleri ve bu fiillerin işlenmesi halinde işleyen kişiye uygulanacak cezalardır. Bizzat devletin varoluş amacı toplumsal düzeni sağlamak ve toplumun rahat ve huzurlu bir yaşam sürme isteğini yerine getirmektir. Bu nedenle devlet, bazı davranışları yapma veya bazı davranışları yasaklama suretiyle vatandaşlara birtakım yaptırımlar öngörmüştür. Kayseri ceza avukatı olarak, kişilerin masumiyetlerini ispatlayabilmeleri ve üzerine atılı suçlardan beraat edebilmeleri bakımından Dilan Ergüneş Hukuk Bürosu profesyonel bir avukatlık hizmeti sunmaktadır. Ceza hukukunun iki temel işlevi olup bunlardan ilki suç işleyenleri cezalandırarak toplumdaki barış ve huzuru korumak, bir diğeri ise mevcut ceza düzenlemeleriyle caydırıcı etki yaratarak vatandaşların suç işlemekten çekinmesini sağlamaktır.

 

 

 

Ceza Davalarında Kayseri Ceza Avukatı Önemi

Yargılama sonrasında ceza almasına kesin gözüyle bakılan sanık kadar mağdur ya da müştekinin de hak ihlaline uğramaması gerekir. Bunun için ceza avukatı vekilliğini yaptığı tarafın hakkını çok iyi korumalı ve savunmasını bunun üzerine oluşturmalıdır. Bu sorumlulukla hareket etmeyen avukatlardan dolayı çoğu zaman ceza davalarının kişi özgürlüğünü kısıtladığı hatta hak ettiğinden daha fazla ceza aldığı ya da mağdur ile müştekinin hak ihlaline uğradığı görülmektedir. Böyle bir davanın tarafı olan kişilerin henüz soruşturma aşamasında iken ceza avukatı nedir sorusunun cevabı ile birlikte profesyonel bir destek almalıdır.

 

Kayseri ceza avukatı hem sanık hem mağdur hem de müştekinin savunmasını yapabilir bunun için önünde herhangi bir engel yoktur. Sanığın çoğunlukla tutuklu yargılanma ya da hapis cezası aldığı ceza davalarında temsilciliği yaptığı avukat; ceza oranın en az olması hatta müvekkilinin ceza almaması için tüm yetkisini kullanır. Ceza davalarında dava vekilinin öncelikli görevi davalarda sanığın, mağduru ya da müştekinin adil yargılanmasını sağlamak; savunmalarını üstlenmek ve haklarını en iyi şekilde temsil etmektir. Bunun dışında olayların dava aşamasına gelmeden henüz soruşturma aşamasındayken karşılıklı görüşmeler sonucu müvekkil lehine olumlu şekilde sonlanmasına olanak sağlamakta görevleri içindedir.

 

 

 

Kayseri Ceza Avukatı Hangi  Alanlarda Çalışma Yapar?

Türk Ceza Hukukunda düzenlenen suç ve cezaları; Kişilere Karşı Suçlar, Topluma Karşı Suçlar, Uluslararası Suçlar ve Ticari Ceza Hukuku şeklinde 4 temel ayrıma tabi tutulur. Hukuk büromuz bünyesinde Kayseri ceza avukatı hizmeti verilen dava tipleri ve işler genel olarak şu şekilde sayılabilmektedir:

 

 

 • Şikayetçi avukatı olarak suç duyurusunda bulunma,
 • Şüpheli avukatı olarak kolluk ve savcılık aşamalarında ifadelere katılma ve savunma hazırlıklarını gerçekleştirme,
 • Ceza davalarının tümünde katılan vekilliği ya da sanık müdafaası yapma,
 • Sulh ceza davaları ve duruşmalarında katılan vekilliği ya da sanık müdafaası yapma,
 • Asliye ceza davaları ve duruşmalarında katılan vekilliği ya da sanık müdafiliği,
 • Ağır ceza davaları ve duruşmalarında katılan vekilliği ya da sanık müdafiliği,
 • Askeri ceza davaları ve duruşmanda katılan vekilliği ya da sanık müdafiliği,
 • İcra Ceza Davalarında katılan vekilliği ya da sanık müdafiliği,
 • Soruşturma aşamasında savunma için hazır bulunmak,
 • Çek şikayetinden dolayı işlemler ve alacaklılarla müzakere etmek,
 • Fiil ve hareketlerin ceza hukuku bakımdan incelenmesi ve çözümünü sağlamak,
 • Kıymetli Evrak Hukuku, İcra İflas Hukuku Mevzuatı, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku’ndan doğan veya doğabilecek olan ceza davalarıyla ilgili danışmanlık hizmeti vermek,
 • Ceza Hukukuyla ilgili danışmanlık hizmeti vermek.
© Copyright 2020 Avukat Dilan ERGÜNEŞ - || Web Tasarım