Kayseri Fikri ve Sinai Haklar Avukatı

Anasayfa / Makale & Blog / Kayseri Fikri ve Sinai Haklar Avukatı

Kayseri Fikri ve Sinai Haklar Avukatı

Fikri ve Sınai Haklar kavramı ülkemizde son dönemde önem taşımaya ve aynı zamanda anlaşılmaya başlayan konulardan birisidir. Fikri ve Sınai Mülkiyet hakları, bir işletmenin ürettiği tüm ürünleri, yöntemleri, dokümanları, görselleri, kimlik unsurları, sanat eserleri, vb.’ne ilişkin tüm özgün tasarımları ve gizli ya da açık bilgileri ile ilgili sahip olduğu, kullanma, ürüne dönüştürme, çoğaltma, dağıtma, yayma, satma gibi haklarıdır. Kayseri Fikri ve sınai haklar avukatı bu doğrultuda hizmet vermektedir.

 

 

Fikri ve Sınai Haklar Hukuku Nedir?

 

Fikri ve Sınai haklar hukuku genel tanımı ile, sanayide ve tarımdaki buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına veya ticaret alanında üretilen ve satılan malların üzerlerindeki üreticisinin veya satıcısının ayırt edilmesini sağlayacak unsurların sahipleri adına kaydedilmesini ve böylece ilk uygulayıcıların ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan gayri maddi bir hakkın tanımıdır. Kayseri Fikri ve sınai haklar avukatı oluşan hakları patentler ve faydalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler ve entegre devrelerin topografyalarıyla ilgilenmektedir. Fikri ve sınai haklar Hukuku, bu kavramların hayatımızda önemli yer almasıyla birlikte avukatların başlı başına ve uzmanlaşarak faaliyet gösterdiği alanlar olmaya başlamıştır. Kayseri fikri ve sınai haklar avukatı bu konuda uzmanlaşarak faaliyet alanını arttırmış olup Kayseri fikri ve sınai haklar hukuku çerçevesinde önemli çalışmalar yürütmüştür. Günümüzde tüm tüzel ve gerçek kişilerin ürettiği ürünler, yarattığı eserler, ortaya çıkardıkları tasarımlar, buluşlar ve yenilikler ve benzeri tüm kavramlar fikir hırsızlığına açık ve korunmaya muhtaç hale gelmiştir. Fikri ve sınai hakları korumanın en basit yolu ise tescilden geçer. Tescil en hızlı, en az maliyetli ve de en fonksiyonel korunma yöntemidir. Tescilsiz korunma size her zaman maddi ve manevi kayıplar getirecektir. Bu nedenle de Fikri ve sınai haklara ait tüm değerlerinizi tescille korumanız önemlidir. Gelişen teknoloji ile dünyada uluslararası ticaretin hızla yaygınlaşması, yerli ve yabancı firmaların kendilerine ait ürünlerin ve hizmetlerin ayırt edici yönlerini koruma altına alınmasını gerekli kılmıştır. Fikri ve sınai haklar hukukuna ilişkin başlıca uyuşmazlıklar arasında telif haklarına, marka, patent, tasarım hakkına gasp hallerinin tespiti ve bu durumların önlenmesi yer almaktadır.

 

Fikri ve sınai haklar kanununu şu şekilde sıralayabiliriz.

 

  • Marka tescilleme işlemleri,
  • Telif Hakları Antitrust ve ticaret düzenlemeleri,
  • Yazılım lisansları haklarının korunması,
  • Patent, marka ve benzeri hakların korunması,
  • Uluslararası lisans ve know-how anlaşmalarının Türk Hukukuna uygun hale getirilmesi,
  • Fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda danışmanlık hizmetleri,
  • Fikri ve Sınai haklar hukuku ile ilgili ihtilafların çözümlenmesi.

 

 

 

Kayseri Fikri ve Sınai Haklar Avukatı Hangi Alanlarda Çalışma Yapar?

 

Fikri ve sınai haklar hukuku bölümümüzde marka, telif hakları, endüstriyel tasarımlar, patent hakları, alan adı uyuşmazlıkları, ticari sırların korunması ve haksız rekabet de dahil olmak üzere fikri ve sınai mülkiyet hukukunun her alanında hizmet vermektedir.

 

Kayseri fikri ve sınai haklar avukatı fikri ve sinai haklar hukuku alanındaki hizmetlerini yalnızca danışmanlık hizmetleriyle sınırlı tutmayıp, sınai hakların Türk Patent Enstitüsü standardında takibi ile dava ve uyuşmazlıkların tüm aşamalarında müvekkillerimizi temsil hizmetlerini de kapsamaktadır. Fikri ve sınai haklar hukuku yönetimini stratejik bir konu olarak ele alarak, sistemimiz sayesinde yalnızca müvekkillerimizin Kayseri fikri ve sinai haklar hukukunu korumakla yetinmeyip, fikri mülkiyetin stratejik yönetilmesi konusunda da destek vermektedir. Kayseri fikri ve sınai haklar avukatı anayasadaki yasal düzenlemelere hakim olup uluslararası düzenlemelere olan hakimiyeti sayesinde danışmanlık hizmetine değer katmaktadır.

 

İşletmeler için fikri ve sınai haklar hukuku konusu değerlerinin muhafazası günümüz ekonomisinde çok büyük önem taşımaktadır. Kayseri fikri ve sınai haklar avukatı müvekkillerine marka, patent, endüstriyel tasarım, coğrafi işaretler, entegre devre topografyaları, telif, ticari sır, bilgisayar yazılımları, araştırma ve iş geliştirme faaliyetleri, özellik taşıyan ürün ve hizmetler ve bunların üretim ve sunumlarına ait fikir ve süreçler ve diğer fikri veya sınai mülkiyete tabi olabilen değerlerin tescil ve korunması konularında destek sunmaktadır.

© Copyright 2020 Avukat Dilan ERGÜNEŞ - || Web Tasarım