Kayseri KVKK Bilişim Avukatı

Anasayfa / Makale & Blog / Kayseri KVKK Bilişim Avukatı

Kayseri KVKK Bilişim Avukatı

Kayseri KVKK bilişim avukatı aracılığıyla değişen ve hızla gelişen dünyada kendi haklarınızı teknolojik düzeyde de koruma altına almayı mümkün hale getirebilirsiniz. Bu noktada özellikle hukukun ne derece önemli bir alan olduğunu görebilirsiniz. Yenilenen teknolojik gelişmelerle beraber hukuk için de ayrı bir müdahale sahası oluştuğu su götürmez bir gerçek. Bilişim hukuku da son dönemlerde ortaya çıkmış olan teknolojik gelişmeler kapsamında meydana gelmiş bir alandır. Ülkemizde bu hakların korunması ve muhafaza edilmesi için hukuki yaptırımların da giderek daha sıkı bir hal aldığı da net şekilde bilinmekte. Hem denetimler hem de hukuki alt yapı eksiksiz geliştirilmektedir.

 

 

 

KVKK Bilişim Hukuku Nedir?

 

Kişisel veri, gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Aklımıza en sık gelen isim ve soy isim kimlik ya da telefon numarası olsa da bunlarla sınırlandırılamayacak kadar geniş bir yelpazede yer alan her türlü bilgilerimiz bu kavrama dahil edilmektedir. Kişisel Verilerimizin Korunması Anayasa ve 6698 sayılı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) ile güvence altına alınmıştır.

 

Küreselleşen ve ilerleyen teknolojiyle beraber kişisel verilere ulaşmak artık çok daha kolay. İnternet artık hayatımızın her noktasında bizimle gün içerisinde birçok siteye üyelik oluşturup verilerimizin bir kısmını aleyhimizde kullanılacak şekilde paylaşıyoruz. Hayatın her noktasında karşımıza çıkan internet için düzenleme yapılması herkes için gerekli hale geldi. Özellikle Avrupa Birliği uyum sürecinde kabul gördüğümüz bu kanunun bir diğer gerekçesi de İNTERPOL teşkilatının ülkemizdeki makamlarla veri alışverişi ve paylaşımında bulunması için de bir güven teşkil etmekteydi. Kayseri KVKK bilişim avukatı teknoloji dünyasında haklarınızı korumak ve sanal dünyada koruma altına almak için hizmet vermektedir.

 

Bilişim sözcüğü, bilgi ve iletişim sözcüklerini bir araya getirilmesi ile oluşturulmuştur. Bu hukuk dalı ile elektronik ortamlarda belge paylaşımı, iletişim kurma sağlanması hukuki boyuta ulaştırılmış ve hukuka aykırı bir davranışın sergilenmesi halinde yaptırım ile karşılaşılacağı düzenlenmiştir. Ayrıca teknoloji ve bilgi ortamının kötüye kullanılması, hukuka aykırı durumların oluşması engellenmek istenmiştir.

 

Kayseri KVKK bilişim avukatı birden fazla hukuk konusuna bakmaktadır. Örneğin; bilgisayar ortamında imzalanacak olan sözleşmenin niteliği ve şartları Borçlar Hukuku konusu olup yazılımların kullanılması ise Fikri ve Sınai Hukuku konusuna girmektedir. Görüldüğü üzere tek bir yasa altında toplanmamış, birden fazla yasa bilişim hukuku adı altında kanun maddeleri eklenmiştir. Ancak uygulamada en çok rastlanılan ve Ceza Hukukunu ilgilendiren konulardan birisi de bilişim suçlarıdır. İnternet ortamında işlenen ve cezai yaptırımı olan suçlar bu ad altında anılmaktadır. Korunmak istenen hukuki değer, kişilerin bilgilerinin tutulduğu veya bilgilerin iletilmesinin hukuka aykırı olarak yapılması halindeki her davranıştır. Teknolojinin gün geçtikçe hızla ilerlemesi nedeniyle bu dal altında yeni suç türleri de girmektedir. Her gün farklı suç tiplerinin çıkması nedeniyle sınırlı bir suç sayılamayacaktır.

 

 

 

Kayseri KVKK Bilişim Avukatı Hangi Alanlarda Çalışma Yapar?

 

Kişilerin elektronik ortamda haklarının korunması için son dönemlerde çok daha fazla emek verdiği ve çaba gösterdiği de görülmektedir. Kişilerin hem haklarının hukuki bağlamda daha sorunsuz şekilde korunması hem de avukatların bu alanda daha geniş bir tecrübeye ve bilgi birikimine sahip olmaları verimliliği artıran hususlardandır. Ayrıca suçluların tespit edilmesinde kullanılan teknik emniyet yöntemleri de gelişim göstermiştir.

 

Bilişim hukuku konusunda Kayseri KVKK bilişim avukatı size gerekli olan desteği sahip olduğu tecrübe ve bilgi birikimiyle verecektir. Dava açma ve dava takibinin yapılmasından başlayarak dava süreci hakkında bilgilendirmeye kadar her alanda gerekli işlemler tamamlanacaktır. Bu süreç içerisinde kişilerin dikkate alması gereken hususlardan bir diğeri de kesinlikle iş birliği kuracağınız avukatınızın daha öncesinde kaç adet dava aldığı ve kaçında başarılı sonuçlar ortaya koyduğudur. Bu tür detaylar da incelemeye alınmalı ve daha sonrasında seçim tamamlanmalıdır. Kayseri KVKK bilişim avukatı sayesinde sürece katılım sağlamadan dahi anında dava yürütme süreci bağlamında bilgi alma imkanınız da bulunmaktadır.

 

 

 

Kayseri KVKK Bilişim Avukatı Hizmetleri

Bilişim alanında uzman Avukat Dilan Ergüneş bilişim konusunda faaliyet gösteren şirket ve kamu kurumlarına;

 

Bilişim hukuku,

Bilişim suçları,

Dijital delillerin toplanması,

Kişisel hak ve verilerin korunması,

Sosyal mecradan içerik kaldırılması ve sosyal medyada itibar yönteminin sağlanması,

Bilgi güvenliği sağlanması ve siber suçlara karşı hukuki ve teknik olarak korunma yöntemleri,

Bilişim sözleşmeleri ve bilişim ortamında fikri hakların gözetilmesi.

© Copyright 2020 Avukat Dilan ERGÜNEŞ - || Web Tasarım