Miras ve Eşya Hukuku

Anasayfa / Çalışma Alanlarımız / Miras ve Eşya Hukuku

Miras ve Eşya Hukuku

Kayseri Miras ve Eşya Hukuku

 

Miras ve eşya hukuku, kişinin ölümünden sonra kalan malları üzerinde yapmak istediklerini ölüme bağlı tasarruflar ı ile ölümü halinde kalbinin karar verilmesinden sonra mallarının paylaşımını inceler. Ölüm karinesinin varlığı durumunda mirasa konu olan malların yasal mirasçılar ile birlikte diğer mirasçılar arasında paylaşımı kalan borçları nasıl ödeneceği gibi konuları da inceleyen özel hukuk dalıdır.

 

 

Mal Paylaşımı Ne Demektir?

 

Mal varlığı kişinin sahip olduğu tüm malların hayatını kaybetmesi sonrası mirasçılarına pay edilmesine mal paylaşımı ya da halk arasında miras paylaşımı denir. Kayseri miras ve eşya hukuku kapsamında mal paylaşımı konusunda yasal mirasçıların payını alması sağlanır. Miras bırakan kişi ölümünden sonra mal varlığının kanunda belirtildiği şekilde paylaştırılmasına istemeyebilir. Böyle bir durum karşısında ölümden önce kendi belirlediği paylaştırma kuralları uygulanır. Medeni Kanun ölüme bağlı tasarrufların bir de şekillere göre yapılmasını kabul eder. Aksi durumda miras bırakanın vasiyetin yerine getirilmez ya da mirasçılar tarafından iptal edilebilir. Ölüme bağlı tasarruflar miras sözleşmesi ya da vasiyetname yolu ile yapılır. 15 yaşını dolduran ya da ayırt etme gücüne sahip herkes vasiyetname hazırlayabilir. Vasiyetname el yazısı ile hazırlanır ancak istisnai durumlarda sözlü vasiyetnamede geçerliliğini korur.

 

 

Miras Paylaşımı Nasıl Olur?

 

Kişinin ölümünden sonra kalan yasal mirası paylaşım oranı kanunda belirtilen şekilde gerçekleştirilir. Miras sağ kalan eşin varlığına göre değişir. Sağ olan eş Kayseri miras ve eşya hukuku tarafından yapılan çalışma sonrası mirasın 1/4'ünü almaya hak kazanır. Diğer tüm yasal mirasçılar ise mirasın 3/8 oranında hakka sahiptir. Ayrıca sağ kalan eş eski yaşamına devam etmek için eşine ait olan ancak birlikte yaşadıkları konutun kendi üzerinde kalmasını talep edebilir. Boşanma davası devam ederken eşin ölümü halinde yasal mirasçılar tarafından davaya devam edilir. Sağ olan eşin kusurunun ispatlanması durumunda yasal mirasçı olamaz.

 

 

Yasal Mirasçılar Kimlerdir?

 

Türk Medeni Kanunu kapsamı içerisinde ede alınan Kayseri miras ve eşya hukuku çerçevesinde yasal mirasçılar;

 •  Anne
 •  Baba
 •  Çocuklar
 •  Eş
 •  Kardeş
 •  Torun
 •  Büyükanne, büyükbaba ve bunların halefleridir.

Miras kişinin ölümünün hemen ardından kendiliğinden mirasçılara geçer. Ölüm zamanının bilinmesi mirasçıların belirlenmesi açısından önemlidir. Kanun ayrık durumlar saklı kalmak şartı ile mirasçıların alacaklar dışında miras bırakanın borçlarından da kişisel olarak sorumlu olduğunu belirtir. Aynı zamanda kanun beni şartların varlığı durumunda mirasçıları uzaklaştırma imkanı verir. Mirasçılıktan çıkarma şartları;

 •  Ağır suç işlemek
 •  Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmemek
 •  Miras bırakana ya da bir yakınına karşı suç işlemektir
 •  Mirastan çıkarılan pay alamaz veya tenkis davası açamaz.

 

 

Sunulan Hizmetler Nelerdir?

 

Kayseri miras ve eşya hukuku alanında sunulan hizmetler; mirasın reddi, iştirak durumunda mülkiyetin müşterek mülkiyete dönüştürülmesi feragat, pay devri, vasiyetname, ıskat, miras ortaklığı için temsilci atanması, terekede ihtiyati tedbir, miras nedeniyle istihkak davaları, vasiyetnamenin iptali davası, miras sözleşmesi, mirasçılık belgesinin alınması, mirasta iade davası gibi konuları kapsar. Ayrıca miras hukukunda ihtiyaç duyulan tüm özel çözümler müvekkillere sunulur. Bunların yanı sıra aynı zamanda yasal mirasçıların mal paylaşımında hakkı olan miras payını alması sağlanır.

© Copyright 2020 Avukat Dilan ERGÜNEŞ - || Web Tasarım